Ornitologisk Forening for Als og Sundeved er en forening for fugleinteresserede.

 

Foreningen er stiftet i 1965.

OAS arrangerer guidede fugleture mest i Sønderjylland, ofte som fællesture med DOF-Sønderjylland.

OAS udgiver sammen med DOF-Sønderjylland bladet Panurus, der udkommer med 4 numre om året.