Ornitologi er den del af zoologien, der beskæftiger sig med studiet af fugle.

Videnskaben har en lang historie bag sig, og studiet af fugle hjalp med til at definere og forfine centrale begreber inden for evolution, adfærd og økologi, så som arter, artsdannelse, instinkt og økologiske nicher.

Vi har 188 gæster og ingen medlemmer online